Obvestila

Razdelitev urnikov pri učiteljih individualnega pouka

Seznam učbenikov za uporabo pri pouku

Naknadni vpisni rok

Izposoja glasbil za učnece

Začetek šolskega leta 2016/17

Svet staršev

Starše vabimo na sestanke, ki bodo potekali na matični šoli in podružnicah v sredo, 21. septembra 2016, po naslednjem razporedu.......