Obvestila učencem in staršem

Učenci oziroma starši lahko prevzamejo spričevala v tajništvu šole, Celovška cesta 98, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, razen v času kolektivnega letnega dopusta, od 10. julija do 18. avgusta 2017.

 

 

ŠOLSKO LETO 2017/18

 

Razdelitev urnikov pri učiteljih individualnega pouka bo

v petek, 1. septembra 2017,

po razporedu, ki bo objavljen na oglasnih deskah matične šole in podružnic ter na šolski spletni strani.

Redni pouk se začne v ponedeljek, 4. septembra 2017.

 

Urniki za pouk nauka o glasbi, solfeggia, predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice bodo objavljeni na oglasnih deskah matične šole in podružnic

v torek, 29. avgusta 2017.

Zaradi varstva osebnih podatkov šola ne objavlja seznamov učencev v razredih na spletni strani.

 

 

 


vse novice