Šolski orkestri, zbor - šolsko leto 2016/17

  Lokacija vaj Urnik vaj

Dirigent,

asistent dirigenta

Pihalni orkester I Drenikova 32 P0  17.00 - 18.30

Martin Dukarič

Vid Pupis

Pihalni orkester II Drenikova 32 P0  18.40 - 20.10

Martin Dukarič

Vid Pupis

Godalni orkester I Drenikova 32 T0  16.15 - 17.30

Katja Klančnik Jelenc

Špela Golobič

Godalni orkester II Drenikova 32 ČE  16.15 - 17.45

 Darinka Fabiani

Špela Golobič

Mladinski pevski zbor Drenikova 32 TO  17.45 - 19.00

Zborovodkinja:

Katja Klančnik Jelenc