Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Skip to main content

Predšolska glasbena vzgoja

Pogoji za vključitev

Starost učencev je 5 let. Razvrščanje otrok v program predšolske glasbene vzgoje poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti.

Program predšolske glasbene vzgoje traja eno leto.

 

Opredelitev predmeta

Pomen predšolske glasbene vzgoje je v tem, da petletnemu otroku omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje že v najzgodnejšem, predšolskem obdobju. Otrok razvija glasbene sposobnosti skozi igro. Skozi glasbeno literaturo in različne glasbene aktivnosti, ki zaradi svoje kompleksnosti omogočajo povezavo s področji zunaj glasbe, oblikuje odnos do glasbe in umetnosti sploh.

 

Operativni cilji predmeta - dejavnosti

Učenci  
izvajajo pojejo, oblikujejo pevsko izreko in dihanje, ritmično izrekajo, igrajo na glasbila, rajajo, nastopajo
poslušajo se navajajo k doživljajskemu in zbranemu poslušanju glasbe, spoznavajo glasbeno literaturo (otroške ljudske in umetne pesmi, skladbe za različne inštrumente, glasbene pravljice in drugo primerno glasbeno literaturo)
ustvarjajo ustvarjajo pevske in instrumentalne izmišljarije, ob petju in poslušanju se ustvarjalno izražajo z gibno-plesnim, likovnim in besednim sporočanjem, eksperimentirajo z zvočnimi barvami
spoznavajo določajo smer zvoka, spoznavajo lastnosti tona, usvajajo glasbene pojme, ob pozornem poslušanju otroških pesmi, instrumentalnih skladb in glasbenih pravljic prepoznavajo izvajalce in posamezne glasbene elemente

 

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

Učenci se po zaključku programa predšolska glasbena vzgoja lahko vključijo v program Glasbena pripravnica.

 

Več o programu Predšolska glasbena vzgoja