Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Naknadni vpisni rok za šolsko leto 2021/22

V Glasbeni šoli Franca Šturma smo zapolnili vsa prosta učna mesta

razen za harmoniko in flavto oz. kljunasto flavto.

 

Sprejemni preizkusi za spodaj navedena nezasedena učna mesta

v naknadnem vpisnem roku bodo potekali

V PONEDELJEK, 23. 8. 2021, ob 15.00, na matični šoli, Celovška cesta 98.

 

Razpisana učna mesta v naknadnem vpisnem roku:

FLAVTA / KLJUNASTA FLAVTA - 1 učno mesto na podružnici Šentvid

FLAVTA / KLJUNASTA FLAVTA - 1 učno mesto na podružnici Medvode

FLAVTA / KLJUNASTA FLAVTA - 1 učno mesto na podružnici Črnuče

HARMONIKA - 1  učno mesto na podružnici Črnuče

 

Predhodna najava za opravljanje sprejemnega preizkusa NI POTREBNA.

 

 

 

 

Vpis za šolsko leto 2021/22 

Spoštovani starši, za vas smo pripravili informacije o vpisu v Glasbeno šolo Franca Šturma za šolsko leto 2021/22.

 

Število učnih mest za vpis novih učencev v Glasbeno šolo Franca Šturma je omejeno in je navedeno v Razpisu za vpis – šolsko leto 2021/22. Šola lahko vpisuje nove učence le do zapolnitve prostih mest.

 

Vpis v vzgojno-izobraževalna programa Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica se opravi brez sprejemnega preizkusa. Vpis bo potekal od 24. maja 2021 do zapolnitve prostih mest. Obvezna bo prijava k vpisu prek spletnega obrazca.

 

Prijava k vpisu v programa Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica bo mogoča od 24. maja 2021, od 8. ure, do zapolnitve prostih mest. Oddaja prijave za vpis še ne pomeni dejanskega vpisa v glasbeno šolo. Prijavljeni in sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu s pisnim obvestilom na naslov, ki so ga starši navedli ob prijavi.

 

 

Kandidati za vpis v vzgojno-izobraževalni program GLASBA pred vpisom opravljajo sprejemni preizkus, na katerem se preverjajo njihove elementarne glasbene sposobnosti.

 

Sprejemni preizkusi bodo potekali v času od 20. do 28. maja 2021. Pri organizaciji in izvedbi le-teh bo šola upoštevala vse potrebne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Obvezna bo predhodna prijava prek spletnega obrazcaPrijava je mogoča od 6. do 18. maja 2021. Oddaja prijave za opravljanje sprejemnega preizkusa še ne pomeni dejanskega vpisa v glasbeno šolo.

 

Starši oz. skrbniki prijavljenih kandidatov bodo o točnem terminu in lokaciji opravljanja sprejemnega preizkusa ter drugih podrobnostih obveščeni na kontaktni e-naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi.

 

Sprejemni preizkus opravljajo kandidati pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje ravnateljica.  Na podlagi rezultatov sprejemih preizkusov komisije oblikujejo prednostne liste za vpis kandidatov v glasbeno šolo.  

 

Potek sprejemnega preizkusa:

- izvedba pesmi po lastni izbiri (ocenjuje se intonacija in ritem),

- posnemanje melodičnih motivov,

- posnemanje posameznih tonov po višini,

- posnemnaje ritmičnih motivov,

- posnemanje metruma v različnih tempih,

- razvitost glasbenega spomina,

- ugotavljanje fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja za učenje posameznega instrumenta.

 

Sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu s pisnim obvestilom na naslov, ki so ga starši oz. skrbniki navedli ob prijavi.

 

 

Informacije o trajanju šolanja in programih so dostopne v spodnjih zavihkih.

 

Vzgojno-izbraževalni programi

Trajanje izobraževanja in priporočljiva starost za vpis

Predstavitev glasbil in šolskih orkestrov

Prispevek staršev za šolanje

Izposoja glasbil