Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Šolski koledar 2022/2023

Učiteljska ocenjevalna konferenca

1. ocenjevalna konferenca

ČE, 26. 1. 2023

2. ocenjevalna konferenca

SR, 21. 6. 2023

Redni pouk v šolskem letu 2022/2023
Začetek pouka in razdelitev urnikov ČE, 1. 9. 2022
Zaključek pouka in razdelitev spričeval PE, 23. 6. 2023
Počitnice in pouka prosti dnevi za učence

Jesenske počitnice

PO, 31. 10.2022 – PE, 4. 11. 2022

Novoletne počitnice

PO, 26. 12. 2022 – PO, 2. 1. 2023

Zimske počitnice

PO, 6. 2. 2023 – PE, 10. 2. 2023

Velikonočni ponedeljek

PO, 10. 4. 2023

Pouka prost dan

SR, 26. 4. 2023

Prvomajske počitnice

ČE, 27. 4. 2023 – TO, 2. 5. 2023

Dan šole SR, 31. 5. 2023

Izpitni roki

Letni izpiti, jesenski izpitni rok

PE, 12. 9. 2022 - ČE, 15. 9. 2022

Letni izpiti, zimski izpitni rok

PE, 20. 1. 2023 - PO, 30. 1. 2023

Majski izpitni rok, za uč. 9. r. OŠ in 4. l. SŠ

PO, 15. 5. 2023 - PE, 19. 5. 2023

Letni izpiti, junijski izpitni rok

PO, 12. 6. 2023 – TO, 20. 6. 2023

Popravni izpiti – nauk o glasbi, solfeggio

TO, 20. 6. 2023 – PE, 30. 6. 2023

Popravni izpiti– nauk o glasbi, solfeggio

PO, 21. 8. 2023 – SR, 30. 8. 2023

Letni izpiti – jesenski rok

PO, 21. 8. 2023 – ČE, 31. 8. 2023

Izpitni roki za zunanje kandidate

Nauk o glasbi, solfeggio, instrument

PO, 12. 6. 2023 – TO, 20. 6. 2023

Vpis za šolsko leto 2023/2024

Evidenčno zbiranje prijav za vpis v 2. in višje razrede

TO, 4. 4. 2023 - PO, 24. 4. 2023

Objava Razpisa za vpis v šolsko leto 2023/24

SR, 3. 5. 2023 - PO, 15. 5. 2023

Sprejemni preizkusi za vpis v program GLASBA

PO, 22. 5. 2023 – TO, 30. 5. 2023

 

 Vpis v PGV, GP

PO, 29. 5. 2023 – PE, 2. 6. 2023

Sprejemni preizkus za vpis v program GLASBA – naknadni rok

PO, 21. 8. 2023– PE, 25. 8. 2023