Šolski koledar 2019/2020

Učiteljski ocenjevalni konferenci

1. ocenjevalna konferenca

SR 29. 1. 2020

2. ocenjevalna konferenca

PO 22. 6. 2020

Redni pouk v šolskem letu 2019/2020
Začetek pouka in razdelitev urnikov PO 2. 9. 2019
Zaključek pouka in razdelitev spričeval SR 24. 6. 2020
Počitnice in pouka prosti dnevi za učence

Jesenske počitnice

PO 28. 10.2019 – PE 1. 11. 2019

Novoletne počitnice

SR 25. 12. 2019 – ČE 2. 1. 2020

Pouka prost dan

PE 3. 1. 2020 

Slovenski kulturni praznik

SO 8. 2. 2020

Zimske počitnice

PO 17. 2. 2020 – PE 21. 2. 2020

Velikonočni ponedeljek

PO 13. 4. 2020

Prvomajske počitnice

PO 27. 4. 2020 – SO 2. 5. 2020

Dan šole

SR 3. 6. 2020

Izpitni roki

Letni izpiti, septembrski izpitni rok

TO 10. 9. 2019 - PE 13. 9. 2019

Letni izpiti, januarski izpitni rok

PO 20. 1. 2020 - ČE 30. 1. 2020

Majski izpitni rok, za uč. 9. r. OŠ in 4. l. SŠ

PE 15. 5. 2020 - SR 20. 5. 2020

Letni izpiti, junijski izpitni rok

ČE 11. 6. 2020 – PE 19. 6. 2020

Popravni izpiti – nauk o glasbi, solfeggio

PO 22. 6. 2020 – TO 30. 6. 2020

Popravni izpiti– nauk o glasbi, solfeggio

ČE 20. 8. 2020 – PE 28. 8. 2020

Letni izpiti – jesenski rok

ČE 20. 8. 2020 – PO 31. 8. 2020

Izpitni roki za zunanje kandidate

Nauk o glasbi, solfeggio, instrument

ČE 11. 6. 2020 – PE 19. 6. 2020

Vpis za šolsko leto 2020/2021

Evidenčno zbiranje prijav za vpis v 2. in višje razrede

PO 6. 4. 2020 - PO 20. 4. 2020

Objava Razpisa za vpis v šolsko leto 2020/21

PE 15. 5. 2020

Sprejemni preizkusi za vpis v program GLASBA

Vpis v PGV, GP

PE 22. 5. 2020, SO 23. 5. 2020


PO 18. 5. 2020 – PE 22. 5. 2020

Sprejemni preizkus za vpis v program GLASBA – naknadni rok

ČE 20. 8. 2020 – TO 25. 8. 2020