Šolski orkestri, pevski zbor - šolsko leto 2017/18

  Lokacija vaj Urnik vaj

Dirigent/ka

Pihalni orkester I Drenikova 32 P0  17.00 - 18.30

Martin Dukarič

Pihalni orkester II Drenikova 32 P0  18.40 - 20.10

Martin Dukarič

Godalni orkester I Drenikova 32 T0  16.15 - 17.30

Katja Klančnik Jelenc

Godalni orkester II Drenikova 32 ČE  16.15 - 17.45

Darinka Fabiani

Pevski zbor Drenikova 32 TO  17.45 - 19.00

Zborovodkinja:

Katja Klančnik Jelenc