Šolska publikacija 2018/19

 

  

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši,

 

v Šolski publikaciji Glasbene šole Franca Šturma za šolsko leto 2018/19, ki ste jo prejeli v tiskani obliki, vam predstavljamo informacije o šoli in poteku vzgojno-izobraževalnega dela ter o načrtovanih nastopih in drugih aktivnostih.

 

V letu, ki je pred nami, bomo s številnimi dogodki obeležili in proslavili 70. obletnico delovanja naše šole. Spomnili se bomo začetkov njenega delovanja v letu 1948, v skromnih prostorskih pogojih in z nekaj deset učenci, vendar ob močni družbeni podpori in ob predanemu delu glasbenih pedagogov, ki so nesebično in z neizmernim entuziazmom začrtali pot njenega hitrega razvoja v eno izmed največjih slovenskih glasbenih šol.

 

Ponosni smo na mnoge dosežke, nagrade in priznanja učiteljem in učencem, ki od začetka delovanja šole do današnjih dni potrjujejo skupno predanost glasbi in visoko kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, s katerim je Glasbena šola Franca Šturma pomembno prispevala k razvoju javnega glasbenega šolstva ter glasbene kulture in umetnosti na Slovenskem.

 

Drage učenke, dragi učenci, želimo si, da bi nas ljubezen do glasbe, delavnost in entuziazem v jubilejnem letu še dodatno povezali v prizadevanjih za doseganje odličnih rezultatov, ki nam bodo vsem v veselje in ponos.

 

 

Magdalena Međeral, ravnateljica