Šolska publikacija 2017/18

 

  

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani straši,

 

v Šolski publikaciji Glasbene šole Franca Šturma za šolsko leto 2017/18, ki ste jo prejeli v tiskani obliki, vam predstavljamo pomembne informacije o šoli in poteku vzgojno-izobraževalnega dela ter o načrtovanih dogajanjih.

 

Pred nami so številni podružnični, oddelčni in glasbeni večeri, revije in gostovanja, različna predavanja, ekskurzije in druga srečanja, preko katerih vam tudi v šolskem letu 2017/18 ponujamo številne možnosti za predstavitev rezultatov dela in dosežkov v glasbeni šoli.

 

Drage učenke, dragi učenci, želimo si, da bi z glasbo in ob glasbi ter v ozračju medsebojnega spoštovanja in zaupanja gradili in bogatili svojo osebnost. Pri tem vas bomo v Glasbeni šoli Franca Šturma vodili, vzpodbujali in podpirali.

 

Magdalena Međeral, ravnateljica