Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Šolski sklad

 

Šolski sklad Glasbene šole Franca Šturma je ustanovil svet šole v februarju 2015.

 

 

Namen delovanja šolskega sklada:

 • izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno-izobraževalnega programa osnovne glasbene šole,

 • zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa,

 • pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v projekte oziroma druge aktivnosti zavoda za učence s slabim socialnim in materialnim statusom (gostovanja, tekmovanja, delavnice, ekskurzije ipd.),

 • za dodatno izobraževanje nadarjenih učencev šole, ki dosegajo odlične rezultate na glasbenem področju,

 • za razvojno-raziskovalne in druge projekte zavoda,

 • za nakup nadstandardne opreme ali glasbil,

 • za izvedbo projekta, naloge ali nakup opreme, za katero donator izrecno donira sredstva v sklad in je v skladu s predpisi dopustna,

 • za promocijo šole v javnosti.

 

 

Sredstva šolskega sklada se zbirajo iz:

 • prispevkov staršev učencev šole,

 • donacij (posameznih pravnih in fizičnih oseb - denarni, devizni, materialni - prispevki donatorjev),

 • premoženjskih avtorskih pravic darovalcev,

 • zapuščin,

 • sredstev proračunov (državnega, občinskega),

 • drugih sredstev.

    

  Prispevki se nakažejo na transakcijski račun šole.

  Podatki za nakazilo:

  Glasbena šola Franca Šturma, Celovška cesta 98, 1000 Ljubljana

  Št. računa: SI56 0126 1603 0711 258, sklic: SI 00 299000, BIC koda: BSLJSI2X

   

  Program dela šolskega sklada za šolsko leto 2020/21