Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

 

Vpis za šolsko leto 2022/23 

Število učnih mest za vpis novih učencev v Glasbeno šolo Franca Šturma je omejeno in je navedeno v Razpisu za vpis – šolsko leto 2022/23, ki je objavljen 13. maja 2022. Šola lahko vpisuje nove učence le do zapolnitve prostih mest.

 

Vpis v vzgojno-izobraževalna programa Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica se opravi brez sprejemnega preizkusa. Vpis bo potekal od 23. maja 2022 do zapolnitve prostih mest. Obvezna je prijava k vpisu prek spletnega obrazca.

 

Prijava k vpisu v programa Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica bo mogoča od 23. maja 2022, od 8. ure, do zapolnitve prostih mest. Oddaja prijave za vpis še ne pomeni dejanskega vpisa v glasbeno šolo. Prijavljeni in sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu s pisnim obvestilom na naslov, ki so ga starši navedli ob prijavi.

 

 

Kandidati za vpis v vzgojno-izobraževalni program GLASBA pred vpisom opravljajo sprejemni preizkus, na katerem se preverjajo njihove elementarne glasbene sposobnosti.

 

Sprejemni preizkusi bodo potekali v času od 20. do 30. maja 2022.  Obvezna bo predhodna prijava prek spletnega obrazcaPrijava bo mogoča od 9. do 18. maja 2022. Oddaja prijave za opravljanje sprejemnega preizkusa še ne pomeni dejanskega vpisa v glasbeno šolo.

 

Starši oz. skrbniki prijavljenih kandidatov bodo o točnem terminu in lokaciji opravljanja sprejemnega preizkusa ter drugih podrobnostih obveščeni na kontaktni e-naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi.

 

Sprejemni preizkus opravljajo kandidati pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje ravnateljica.  Na podlagi rezultatov sprejemih preizkusov komisije oblikujejo prednostne liste za vpis kandidatov v glasbeno šolo.  

 

Potek sprejemnega preizkusa:

- izvedba pesmi po lastni izbiri (ocenjuje se intonacija in ritem),

- posnemanje melodičnih motivov,

- posnemanje posameznih tonov po višini,

- posnemnaje ritmičnih motivov,

- posnemanje metruma v različnih tempih,

- razvitost glasbenega spomina,

- ugotavljanje fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja za učenje posameznega instrumenta.

 

Sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu s pisnim obvestilom na naslov, ki so ga starši oz. skrbniki navedli ob prijavi.

 

 

Informacije o trajanju šolanja in programih so dostopne v spodnjih zavihkih.

 

Vzgojno-izbraževalni programi

Trajanje izobraževanja in priporočljiva starost za vpis

Prispevek staršev za šolanje

Izposoja glasbil