Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Skip to main content

 

Vpis za šolsko leto 2024/25

Število učnih mest za vpis novih učencev v Glasbeno šolo Franca Šturma je omejeno in je navedeno v Razpisu za vpis – šolsko leto 2024/25, ki je objavljen 8. maja 2024. Šola lahko vpisuje nove učence le do zapolnitve prostih mest.

 

Vpis v vzgojno-izobraževalna programa Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica se opravi brez sprejemnega preizkusa. Vpis bo potekal od 27. maja 2024 naprej. Obvezna je prijava k vpisu prek spletnega obrazca, ki bo aktiven od ponedeljka, 27. maja 2024, od 8. ure naprej, do zapolnitve prostih učnih mest.

 

Oddaja prijave za vpis še ne pomeni dejanskega vpisa v glasbeno šolo. Prijavljeni in sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu s pisnim obvestilom na naslov, ki so ga starši navedli ob prijavi.

 

 

Kandidati za vpis v vzgojno-izobraževalni program GLASBA pred vpisom opravljajo sprejemni preizkus, na katerem se preverjajo njihove elementarne glasbene sposobnosti.

 

Sprejemni preizkusi bodo potekali v soboto, 25. maja 2024.  Obvezna bo predhodna prijava prek spletnega obrazca, ki bo aktiven od 10. do 21. maja 2024. Oddaja prijave za opravljanje sprejemnega preizkusa še ne pomeni dejanskega vpisa v glasbeno šolo.

 

Starši oz. skrbniki prijavljenih kandidatov bodo o točni uri in lokaciji opravljanja sprejemnega preizkusa ter drugih podrobnostih obveščeni na kontaktni e-naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi.

 

Sprejemni preizkus opravljajo kandidati pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje ravnatelj.  Na podlagi rezultatov sprejemih preizkusov komisije oblikujejo prednostne liste za vpis kandidatov v glasbeno šolo.  

 

Potek sprejemnega preizkusa:

- izvedba pesmi po lastni izbiri (ocenjuje se intonacija in ritem),

- posnemanje melodičnih motivov,

- posnemanje posameznih tonov po višini,

- posnemnaje ritmičnih motivov,

- posnemanje metruma v različnih tempih,

- razvitost glasbenega spomina,

- ugotavljanje fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja za učenje posameznega instrumenta.

 

Sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu s pisnim obvestilom na naslov, ki so ga starši oz. skrbniki navedli ob prijavi.

 

 

Informacije o trajanju šolanja in programih so dostopne v spodnjih zavihkih.

 

Vzgojno-izbraževalni programi

Trajanje izobraževanja in priporočljiva starost za vpis

Prispevek staršev za šolanje

Izposoja glasbil

 

Aktivnosti, ki bodo potekale pred vpisom na Glasbeni šoli Franca Šturma