Vpisni postopek

Vpis v vzgojno-izobraževalna programa Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica se opravi brez sprejemnega preizkusa. Število učnih mest je omejeno in se pred vpisom objavi v Razpisu za vpis.

 

Kandidati za vpis v vzgojno-izobraževalni program Glasba pred vpisom opravljajo sprejemni preizkus, na katerem se preverjajo njihove elementarne glasbene sposobnosti.

 

Potek sprejemnega preizkusa:

- izvedba pesmi po lastni izbiri (ocenjuje se intonacija in ritem),

- posnemanje melodičnih motivov,

- posnemanje posameznih tonov po višini,

- posnemnaje ritmičnih motivov,

- posnemanje metruma v različnih tempih,

- razvitost glasbenega spomina,

- ugotavljanje fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja za učenje posameznega instrumenta.

 

Sprejemni preizkus opravljajo kandidati pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje ravnatelj.  Na podlagi rezultatov sprejemih preizkusov komisije oblikujejo prednostne liste za vpis kandidatov v glasbeno šolo.  Šola lahko vpisuje nove učence do zapolnitve prostih mest.