Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

 

Vpisni postopek

Vpis v vzgojno-izobraževalna programa Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica se opravi brez sprejemnega preizkusa. Število učnih mest je omejeno in bo 10. maja 2023 objavljeno v Razpisu za vpis – šolsko leto 2023/24. Šola lahko vpisuje nove učence le do zapolnitve prostih mest.

 

Kandidati za vpis v vzgojno-izobraževalni program Glasba pred vpisom opravljajo sprejemni preizkus, na katerem se preverjajo njihove elementarne glasbene sposobnosti.

 

Potek sprejemnega preizkusa:

- izvedba pesmi po lastni izbiri (ocenjuje se intonacija in ritem),

- posnemanje melodičnih motivov,

- posnemanje posameznih tonov po višini,

- posnemnaje ritmičnih motivov,

- posnemanje metruma v različnih tempih,

- razvitost glasbenega spomina,

- ugotavljanje fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja za učenje posameznega instrumenta.

 

Sprejemni preizkus opravljajo kandidati pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje ravnatelj.  Na podlagi rezultatov sprejemih preizkusov komisije oblikujejo prednostne liste za vpis kandidatov v glasbeno šolo.  Šola lahko vpisuje nove učence do zapolnitve prostih mest.

 

Informacije o trajanju šolanja in programih so dostopne v spodnjih zavihkih.

 

Vzgojno-izbraževalni programi

Trajanje izobraževanja in priporočljiva starost za vpis

Prispevek staršev za šolanje

Izposoja glasbil