Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

OBVESTILO O OPRAVLJANJU IZPITOV

ZA UČENCE, KI NISO VPISANI V GLASBENO ŠOLO

ŠOLSKO LETO 2022/23

 

  

IZPITNI ROK: 12. - 20. junij 2023

O datumu in uri izpita bodo kandidati obveščeni najmanj 10 dni pred izpitnim rokom.

 

 

PRIJAVA

Kandidati se prijavijo s prijavnico v tajništvu šole, Celovška cesta 98 (tel. 01 500 1562).

K prijavnici je potrebno priložiti fotokopijo spričevala oz. potrdila o opravljenem izpitu predhodnega razreda instrumenta in nauka o glasbi oz. solfeggia. V primeru, da je kandidat opravljal izpite na Glasbeni šoli Franca Šturma, fotokopij spričeval oz. potrdil ni potrebno priložiti.

  

ROK ZA PRIJAVO: DO 21. APRILA 2023

 

STROŠKI OPRAVLJANJA IZPITA

  • Izpit iz instrumenta in izpit iz nauka o glasbi oz. solfeggia                80 EUR

  • Izpit iz instrumenta ali izpit iz nauka o glasbi oz. solfeggia               50 EUR

    Ob prijavi vplačanega zneska za stroške opravljanja izpita šola v primeru odstopa od prijave NE VRAČA!

 

OPRAVLJANJE IZPITA

Opravljanje izpita iz instrumenta je možno le ob popolno in pravilno izpolnjeni dokumentaciji, ki jo kandidat prejme hkrati z obvestilom o opravljanju izpita (izpitna prijavnica z navedbo predelane in izpitne snovi).

Izpitna komisija lahko določi, da kandidat na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom.

 

SPRIČEVALO

Za pridobitev spričevala morajo kandidati opraviti izpite iz instrumenta in nauka o glasbi oz. solfeggia za isti razred.

Prevzem spričeval: 23. junija 2023, od 13. do 15. ure, v tajništvu šole, in nato v uradnih urah za starše in učence v tajništvu šole, Celovška cesta 98.