Izposoja glasbil

Šola razpolaga z obsežnim inštrumentarijem, iz katerega si lahko učenci izposodijo godala, pihala, trobila in harmonike.

 

Prednost pri izposoji šolskih inštrumentov imajo učenci 1., 2. in 3. razreda inštrumenta.

 

 

Izposojnina za glasbila  Letno (EUR)  Obrok (EUR)
serijska glasbila 112 14
unikatna glasbila 136 17
oboa 176 22

 

Letni znesek izposojnine za celo šolsko leto se plačuje v osmih zaporednih obrokih, od septembra 2019 do aprila 2020.

 

Za izposojo za krajši čas se plačuje ena desetina letnega zneska za vsak mesec izposoje.

 

Za izposojo, ki je krajša od enega meseca, se plačuje ena desetina letnega zneska.