Glasbena šola Franca Šturma je javni vzgojno-izobraževalni zavod s sedežem na Celovški cesti 98 v Ljubljani. V svojem sestavu ima matično šolo z dislocirano enoto in pet podružnic, ki se nahajajo na območju Mestne občine Ljubljana in Občine Medvode. V šolskem letu 2019/20 šola izvaja program osnovnega glasbenega izobraže­vanja v 59 oddelkih.

 

Ustanoviteljici Glasbene šole Franca Šturma sta Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode. V šolskem letu 2019/20 poteka enainsedemdeseto leto delovanja šole, ki je tudi članica Zveze slovenskih glasbenih šol.

 

Ime Glasbena šola Franca Šturma si je nekdanja Glasbena šola Šiška-Bežigrad nadela leta 1963, ob 20. obletnici smrti skladatelja in dirigenta Franca Šturma (1912 - 1943). Njegovo komaj začeto skladateljsko pot je ustavila prezgodnja smrt med NOB.