Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Skip to main content

Glasbena pripravnica

Pogoji za vključitev

Starost učencev je 6 let (učenec 1. razreda osnovne šole). Razvrščanje otrok v program glasbene pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti. V glasbeno pripravnico se lahko vključijo tudi tisti učenci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje.

Program glasbena pripravnica traja eno leto.

 

Opredelitev predmeta

Pomen pripravnice je v tem, da šestletnemu otroku (učencu 1. razreda osnovne šole) omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje. Otrok skozi igro razvija glasbene sposobnosti in usvaja osnovne informacije, zaradi katerih se laže odloča za vpis k instrumentalnemu pouku. Pouk glasbene pripravnice nudi otroku glasbeno in širšo estetsko vzgojo. Otrok oblikuje skozi glasbeno literaturo in različne glasbene aktivnosti, ki zaradi svoje kompleksnosti omogočajo povezavo s področji zunaj glasbe, odnos do glasbe in umetnosti sploh.

 

Operativni cilji predmeta - dejavnosti

Učenci  
izvajajo pojejo, oblikujejo pevsko izreko in dihanje, ritmično izrekajo, igrajo na glasbila, rajajo, izvajajo, slušno prepoznavajo in likovno zapisujejo, nastopajo
poslušajo se navajajo k doživljajskemu in zbranemu poslušanju glasbe, spoznavajo glasbeno literaturo (otroške ljudske in umetne pesmi, skladbe za različne inštrumente, glasbene pravljice in drugo primerno glasbeno literaturo)
ustvarjajo ustvarjajo pevske in instrumentalne izmišljarije, ob petju in poslušanju se ustvarjalno izražajo z gibno-plesnim, likovnim in besednim sporočanjem, eksperimentirajo z zvočnimi barvami
spoznavajo razlikujejo med ritmom in mero, usvajajo glasbene pojme, razvijajo likovne zapise glasbenih vsebin, spoznajo inštrumente, ki se jih lahko učijo na glasbeni šoli, ob pozornem poslušanju prepoznavajo izvajalce in posamezne glasbene elemente

 

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

Učenci se po zaključku programa Glasbena pripravnica in na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa vpišejo v program Glasba.

 

Več o programu Glasbena pripravnica »