Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Skip to main content

Prispevek staršev za šolanje

 

Prispevek staršev za šolanje je namenjen kritju materialnih stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja stredstev. Prispevek ne vključuje stroškov pedagoškega dela.

 

Prispevek staršev za šolanje v šolskem letu 2023/24.