Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Organi upravljanja

Svet šole

 Predstavniki ustanoviteljev

 • Polona Černe (Mestna občina Ljubljana)
 • Julijana Žalar (Mestna občina Ljubljana)
 • Anica Boštjančič (Občina Medvode)

 

Predstavniki staršev

 • Tanja Kovačič
 • Eva Premk Bogataj
 • Gregor Šega

 

Predstavniki delavcev šole

 • Marjana Golež, predsednica
 • Tadej Božič
 • Martin Dukarič
 • Nevenka Tršan Hočevar
 • Jožica Zupančič

 

Ravnateljica

 • Magdalena Međeral

 

Pomočnici ravnateljice

 • Apolonija Vratanar
 • Mateja Crnčan