Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Organi upravljanja

Svet šole

 Predstavniki ustanoviteljev

 • Alenka Lovišček Stojanovič (Mestna občina Ljubljana)
 • Gregor Šega (Mestna občina Ljubljana)
 • Anica Boštjančič (Občina Medvode)

 

Predstavniki staršev

 • Polonca Baškovič Pavlin
 • Vid Simon Šelih
 • Gregor Vilhar

 

Predstavniki delavcev šole

 • Vid Pupis, predsednik
 • Tadej Božič
 • Maja Cerkovnik
 • Damir Fajfar
 • Tina Rejc Krošelj

 

Ravnateljica

 • Magdalena Međeral

 

Pomočnici ravnateljice

 • Apolonija Vratanar
 • Mateja Crnčan