Organi upravljanja

Svet šole

 Predstavniki ustanoviteljev

 • Klemen Gliha (Mestna občina Ljubljana)
 • Julijana Žalar (Mestna občina Ljubljana)
 • Vincencij Avguštin (Občina Medvode)

 

Predstavniki staršev

 • Sonja Lomovšek
 • Radojka Manfreda Modic
 • Suzana Zupanc-Hrastar

 

Predstavniki delavcev šole

 • Ljiljana Kobal, predsednica
 • Ksenja Pirc
 • Kristina Hrovat
 • Željko Škoić
 • Jelka Žugelj

 

Ravnateljica

 • Magdalena Međeral

 

Pomočnici ravnateljice

 • Apolonija Vratanar
 • Mateja Crnčan