Praznujemo 70. obletnico delovanja šole

  • svečani podružnični nastopi
  • svečani oddelčni večeri
  • nastop solistov in komornih skupin

Delovna sobota, 30. marec 2019

Vabimo na nastope v marcu