Izredni ukrepi zaradi epidemije

Glasbena šola Franca Šturma je od 16. marca 2020 do preklica ZAPRTA.

Za teden od 16. do 20. marca 2020 so učitelji učencem določili učno snov in jim podali navodila za delo doma. V ponedeljek, 23. marca 2020, součitelji pričeli z delom na daljavo, preko razpoložljive informacijske tehnologije.

 

Učitelji instrumenta so kontaktirali učence oz. njihove straše in se glede na razpoložljive možnosti dogovorili za oblike dela na daljavo, ki naj, kolikor je to mogoče, poteka po že dogovorjenih stalnih urnikih. 

 

Kontakti učiteljev instrumenta

 

 

Nauk o glasbi, solfeggio, predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica

Učenci vseh podružnic skupinskega pouka naj rešijo zadnjo domačo nalogo, ki so jo dobili pri pouku, in jo pošljejo svoji učiteljici na njen službeni e-naslov oziroma vzpostavijo z njo kontakt preko njenega službenega e-naslova.

Učiteljice bodo posredovale učencem naloge in navodila za nadaljnje delo po posameznih razredih. Če imate v zvezi s takšnim načinom sodelovanja kakršnekoli težave ali vprašanja, prosimo, da se čimprej obrnete na učiteljico predmeta.

Vabimo vas k rednemu in vztrajnemu sodelovanju.

Želimo vam veliko zdravja!

 

Kontakti učiteljic nauka o glasbi

 

Člani šolskih okestrov, kitarskega ansambla in mladinskega pevskega zbora naj ne pozabijo vaditi orkestrskih in pevskih partov. Za navodila in pomoč lahko kontaktirajo dirigente prek njihovih službenih e-naslovov.

 

 

  


vse novice