Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Ukrepi za zajezitev epidemije covida-19

Spoštovani starši,

 

obveščamo vas, da je Vlada RS dne 11.11.2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 , ki v 8. členu opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11. 2021.

 

Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. Učencem in dijakom, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z odlokom, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.

 

V skladu s prejetimi navodili MIZŠ, se za učence, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, šteje, da s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v glasbeni šoli.

 

V skladu z navodili MIZŠ učenci glasbene šole, ki so hkrati učenci osnovne šole, soglašanje s samotestiranjem izkažejo s fotokopijo predhodnega pisnega soglasja oziroma nesoglasja k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje, ki so ga osnovni šoli podali starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki. Dijaki, ki se izobražujejo tudi v glasbeni šoli, s pisno izjavo starša, zakonitega zastopnika ali skrbnika, polnoletni dijaki in študentje pa z lastno pisno izjavo dokazujejo izpolnjevanje pogoja PCT o opravljenem samotestiranju v matični šoli, pri katerem je bil rezultat negativen. Za te učence velja, da izpolnjujejo pogoj PCT.

 

V primeru, da se učenec ni samotestiral in ne izpolnjuje pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, pouka v glasbeni šoli ne more obiskovati. Ti učenci se izobražujejo na daljavo.

 

Učenci v glasbenih šolah izkazujejo izpolnjevanje pogoja PCT z dokazilom o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju s testi HAG (veljavnost 48 ur) ali testi PCR (veljavnost 72 ur) - učitelj v dokazilo le vpogleda.

 

Učenci, ki se samotestirajo v matičnih šolah, v glasbeni šoli vsakokrat na vpogled predložijo dokazilo o opravljenem samotestiranju in negativnem rezultatu v obliki evidenčnega lista, ki ga izpolnjuje matična šola. Za evidenčni list učenca poskrbijo starši. MIZŠ je posredovalo tudi vzorec EVIDENČNEGA LISTA za pomoč staršem. Dijaki prav tako k pouku prinašajo evidenčni list o samotestiranju v srednji šoli.

 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in si želimo, da bi v duhu obojestranskega razumevanja in spoštovanja skupaj storili vse, kar je mogoče, za naše zdravje in skupno dobro!.


vse novice